Gıda, Turizm ve Kültür Merkezi KARS

Kars Gıda, Turizm ve Kültür alanlarında birçok güçlü yöne sahiptir.

Neden Kars’a Yatırım Yapmalı ?

Since Kars has highway, railway and airway opportunities for transportation, it has a strong transportation network.
Yer altı kaynakları açısından önemli bir potansiyel bulunmaktadır.
Mevcut hayvan potansiyeli içindeki kaz varlığı önemli bir potansiyeldir.
The province includes a major bovine and sheep and goat potential.

Türkiye ve Avrupa’nın
Kafkasya ve Orta Asya’ya
Açılan Ticaret ve Lojistik
Merkezi

Taş işletmeciliği gelişmiş olup, önemli ölçüde doğal taş rezervi bulunmaktadır.
Hopa limanını İran’a bağlayan transit yol il sınırlarından geçmektedir
There have been an increase rate of young population in the province.
Lettered rate is higher than the average of Eastern Ataolia provinces.

KarsRakamsal Veriler

410.900
Yıllık Turizm Potansiyeli (Geceleme Sayısı)
22.381
Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
4.521.865
Toplam Canlı Hayvan Değeri (Bin TL)
487
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre ihracat (1000 ABD Doları)