- A + A
Yatırım Bölgeleri

Anadolu’nun Kafkasya’ya açılan kapısı olan KARS, tarih boyunca önemli ticaret ve göç yollarının üzerinde yer almıştır. Ülkemizin kuzey doğusunda geniş bir alana yayılan KARS 90’lı yıllarda kuzey ve güney ilçeleri olan Ardahan ve Iğdır’ın kendisinden ayrılması ile ekonomik ve politik gücünü nispeten kaybetmiştir. Bir sınır kenti olmasına rağmen sınır kapısının kapalı olması, ağır iklim koşulları ve büyük kentlere uzak olması Kars’ın ekonomik gelişimini kısıtlamıştır. Ancak son yıllarda teknolojinin gelişmesi, ulaşım kolaylaşması, kamu yatırımlarının artması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, bölgeden geçen enerji ve ticaret rotalarının önem kazanması, bölge halkının ve yatırımcıların vizyonunun gelişmesi ve özel sektör yatırımlarına sağlanan devlet destek ve teşvikleri ile KARS yatırımcılar için büyük bir potansiyel sunmaktadır.

Kars ilinin 2019 yılı itibariyle nüfusu 285 bin kişi ve il merkezinin nüfusu ise 88.183 kişidir. İl nüfusunun %27’si 15 yaşın altında olup ilde yaklaşık 78 bin kişi (%27) 15-29 yaş aralığındadır. Şehirleşme oranı %51 olan Kars’ın yüzölçümü 10.127 km2 ve deniz seviyesinden yüksekliği ise 1.768 metredir.

1992 yılında kurulmuş olan Kafkas Üniversitesinde 12 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokul, 1 konservatuar ve 28 Araştırma ve Uygulama Merkezinde yaklaşık 20 bin öğrenci öğrenim görmekte ve 912 akademik personel görev yapmaktadır.

2013 yılında yenilenerek yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine ulaşan KARS havaalanı uluslararası uçuşlara açık olup havaalanından her hafta İstanbul’a 14 uçuş, Ankara’ya 10 uçuş, İzmir’e 2 uçuş gerçekleşmektedir. Uçuşların yanı sıra haftanın her günü KARS -Ankara- İstanbul hattında hizmet veren Doğu Ekspresi KARS’tan hareket etmektedir. KARS toplam km bölünmüş yol ile komşuları olan Erzurum ve Ardahan’a bağlanmaktadır. Yapımı tamamlanan ilk etapta 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak Bakü-Tiflis-KARS demiryolu hattı ile KARS’tan iki ayrı başkente toplam 3 saatte ulaşım mümkün olmuştur.