- A + A
Kurumsal

Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde toplam 26 adet kalkınma ajansı bulunmaktadır. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) da, yerel kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajanslarından birisidir. Ajans, Genel Sekreter’in 2010 yılında göreve başlaması ve 2010 yılı Nisan ayında ilk personel alımını müteakip Bölgedeki faaliyetlerine başlamıştır.

Serhat Kalkınma Ajansının karar organı olan Yönetim Kurulu Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin Valileri, Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve İl Genel Meclis Başkanlarından (toplam 16 üye) oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığını birer yıl sürelerle dönüşümlü olarak valiler yürütmektedir.

Kars Yatırım Destek Ofisi, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı ‘’Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun’’ 15. Maddesi ile Serhat Kalkınma Ajansının 25.02.2011 tarih ve 12.Yönetim Kurulu Kararının 3.Maddesine istinaden Kars ilinde faaliyet göstermeye başlamıştır.

Serhat Kalkınma Ajansı merkez binasında faaliyet göstermekte olan Kars Yatırım Destek Ofisi’nde 1 koordinatör ve 1 uzman görev almaktadır.

Adı-Soyadı

Unvanı

Mezuniyeti

İletişim

Nesim KARAKURT

Koordinatör

İşletme

nesim.karakurt@serka.gov.tr

Vedat SÖNMEZ Uzman Kamu Yönetimi vedat.sonmez@serka.gov.tr
Durmuş Okan BOZKIRLI Uzman Gıda Mühendisi okan.bozkirli@serka.gov.tr

Kars YDO'nun görevi, Kars’taki iş ortamı ve yatırım fırsatlarını yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtmak, Kars’ta yatırım yapmak isteyen girişimcilere yardımcı olmaktadır. Kars YDO, gerekli teknik desteği sağlayarak, yatırımcılar ve Kars arasında bir köprü işlevi görmektedir.

Kars YDO tarafından sunulan tüm hizmetler ücretsizdir.

SUNULAN HİZMETLER:

  • Kars ilinin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek
  • Sektörler hakkında bilgi vermek
  • Yatırımcılara yatırım yeri konusunda yardımcı olmak
  • Yasal ve bürokratik işlemlere yardımcı olmak
  • Yatırımcılara teşvikler ve destekler hakkında bilgi vermek
  • Yatırımcılara işbirlikleri konusunda yardımcı olmak
  • Kars ilinin iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak