Gıda, Turizm ve Kültür Merkezi KARS

Kars Gıda, Turizm ve Kültür alanlarında birçok güçlü yöne sahiptir.

Neden Kars’a Yatırım Yapmalı ?

Kars kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım imkanlarına sahip olması sebebiyle güçlü bir ulaşım ağına sahiptir.
Yer altı kaynakları açısından önemli bir potansiyel bulunmaktadır.
Mevcut hayvan potansiyeli içindeki kaz varlığı önemli bir potansiyeldir.
İlin önemli ölçüde büyükbaş ve küçükbaş hayvan potansiyeli bulunmaktadır.

Türkiye ve Avrupa’nın
Kafkasya ve Orta Asya’ya
Açılan Ticaret ve Lojistik
Merkezi

Taş işletmeciliği gelişmiş olup, önemli ölçüde doğal taş rezervi bulunmaktadır.
Hopa limanını İran’a bağlayan transit yol il sınırlarından geçmektedir
İl genelinde oldukça genç nüfus bulunmaktadır.
Okur yazar oranı Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamasından daha yüksektir.

KarsRakamsal Veriler

330.530
Yıllık Turizm Potansiyeli (Geceleme Sayısı)
20.276
Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
2.774.199
Toplam Canlı Hayvan Değeri (Bin TL)
361
Ekonomik faaliyetlere (ISIC, Rev.3) göre ihracat (1000 ABD Doları)